Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Nadja Hestehave

Title Proaktiv kriminalitetsbekmpelse
Published [Place of publication not identified] : Samfundslitteratur, 2013
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource
Contents Proaktiv kriminalitetsbekæmpelse for politifolk; Kolofon; Indhold; Forord; Indledende bemærkninger; Introduktion; Smart policing? Om vidensstyret og analysebaseret politiarbejde og det professionelle politi; Forskellige tilgange til politiarbejde; Profesionalisering og forandringsmodstand; Problemorienteret og efterretningstyret politiarbejde; Hvad er POP?; SARA-modellen; Hvad er efterretningsstyret politiarbejde?; En model for proaktiv kriminalitetsbekæmpelse og politiarbejde; Udfordringer ved implementering; Forslag til videre læsning; Del I: Scanning; Væsentlige teoretiske perspektiver
Hyppige gerningsstederCRAVED-produkter; Fokus for indsatsen; Trin 6: Vidensdeling; Hvem skal vide hvad og hvorfor?; Vidensdelingsstruktur; Vidensdelingskultur; God praksis for vidensdeling; Risici og barrierer; Forslag til videre læsning; Del IIII: Evaluering; Trin 7: Vurdering af Resultater; Hvordan har vi klaret det?; Evalueringstyper; Intern eller ekstern evaluering?; Faser i evaluering; Metoder for evaluering; Mulige måleproblemer og fejlkilder; Eksempler på målepunkter; Risici og faldgruber; Forslag til videre læsning; Trin 8: Revurdering af Indsats; Hvad ved vi nu?
OrganisationsmodelOprettelse af en særlig enhed; Efterforskningssektion; Operativ sektion; Analysesektion; Metoder og proces; Forslag til videre læsning; Del II: Analyse; Trin 4: Indsamling af Oplysninger; Hvor og hvordan får vi gode oplysninger?; Efteretningsarbejde: monitering og analyse; Hypotesetestning; Centrale områder; Kilder; Metoder; Bearbejdning; Anvendelse; Forslag til videre læsning; Trin 5: Bearbejdning af Data ; Hvordan kan vi bruge vores data?; Kriminalitetsanalyser; Typer af kriminalitetsanalyse; Forskellige analysetyper; Analyseprocesser og -metoder; Hypotesestyret analyse
SWOT-analysePESTEL-analyse; Procesanalyse; Geografiske informationssystemer (GIS); Værktøjer til statistik og netværksanalyse; Analyseprodukter; Analytikerens rolle og kvalifikationer; Analysevirksomhed i organisationen; Efterforskning; Efterforskningsproces og -metoder; Efterforskningsstrategi; Reaktiv vs. proaktiv efterforskningsmetode; Efterforskerens rolle og kompetencer; Forudsætninger for kvalificeret analyse og efterforskning; Forslag til videre læsning; Del III: Respons; Relevante teorier; Gentagen kriminalitetsudøvelse og produktive gerningsmænd; Gentagen viktimisering
Situationsbestemt kriminalitetsforebyggelse og -bekæmpelseRutineaktiviteter og kriminalitetsmønstre; Hot Spots; Broken Windows; Rational Choice; Trin 1: Problemidentificering; Har vi et problem?; Problemindikatorer og scanningsmetoder; Analytisk kapacitet; Oprettelse af en strategisk analyse- og ledelsesfølgegruppe; Forslag til videre læsning; Trin 2: Udpegning af mål og Målsætninger; Hvad vil vi opnå?; Eksempler på indsatsmål; Tværfagligt samarbejde; Barrierer for processen; Forslag til videre læsning; Trin 3: Strategi for og Planlægning af Indsats; Hvad gør vi -- og hvordan?; Politimodeller
Form Electronic book
ISBN 8759322330
9788759322338