Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Andersen, Ib

Title Dataindsamling og spørgeteknikker : i projektarbejder for samfundsvidenskaberne / Ib Andersen
Edition 1. udg
Published Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2006
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (70 pages)
Contents ""Forside""; ""Titelblad""; ""Kolofon""; ""Indhold""; ""1. Introduktion til h�ftet ""; ""2. Hvordan man kommer fra problemformulering til dataindsamling""; ""Vidensproduktionsprocessen ""; ""Problemformulering ""; ""Teori ""; ""Empiri ""; ""Data ""; ""Konklusion ""; ""Unders�gelsesdesign ""; ""Projektplan ""; ""3. Hvordan man skaffer sig adgang til data ""; ""Nogle gode råd, når du s�ger adgang til organisationer ""; ""A. Den indledende kontakt til systemet ""; ""B. Når kontakten er etableret ""; ""C. Når projektet er i gang ""; ""Informér de unders�gte l�bende""
""Ad 4. Eksempel""""Ad 5. Eksempel""; ""Ad 6. Eksempel""; ""Metodetriangulering ""; ""5. Sp�rgeteknikker ""; ""Udv�lgelse af respondenter og interviewpersoner ""; ""Personlige interviews ""; ""Informantinterviewet ""; ""Det åbne interview ""; ""Det delvist strukturerede interview ""; ""Fokusgruppeinterviewet ""; ""Det standardiserede interview ""; ""Nogle gode råd i forbindelse med det personlige interview ""; ""Nogle gode råd om telefoninterview ""; ""Sp�rgeskema ""; ""Nogle gode råd i forbindelse med konstruktion af sp�rgeskemaer ""; ""Sp�rgsmålsformulering""
""Brugen af optagere til video og lyd""""Interview af personer i ledende stillinger""; ""D. NÃ¥r samarbejdet slutter ""; ""4. Dataindsamlingsteknikker ""; ""En oversigt over dataindsamlingsteknikkerne ""; ""PrimÃ?rdata-teknikker ""; ""Stimulusteknikker ""; ""SpÃ?rgeteknikker""; ""Projektive teknikker""; ""Psykologiske test""; ""Ikke-stimulusteknikker ""; ""Observationsteknikker""; ""Indirekte teknikker""; ""SekundÃ?rdata-teknikker ""; ""Procesdata ""; ""Registerdata ""; ""Forskningsdata ""; ""Anvendelse af foto og video ""; ""Ad 1. Eksempel""; ""Ad 2. Eksempel""; ""Ad 3. Eksempel""
""Sp�rgsmålsr�kkef�lgen""""Typografi""; ""Afpr�vning/test af sp�rgeskema""; ""�gning af svarprocent""; ""Bortfald""; ""Fejlkilder""; ""Anvendelse af internettet ved sp�rgeteknikker""; ""IT-metoderedskaber, der kan anbefales til sp�rgeskemaer""; ""6. Fra dataindsamling til analyse ""; ""Hvad er analyse?""; ""Det videre arbejde med dit projekt""; ""Litteratur til fortsat l�sning ""; ""Bagside""
Bibliography Includes bibliographical references
Subject Social sciences -- Data processing.
Social sciences -- Data processing.
Form Electronic book
ISBN 8759397802
9788759397800