Book Cover
E-book
Author Alvarez, Cindy, author

Title Lean Customer Development. / Alvarez, Cindy
Edition First edition
Published Helion, 2015
Online access available from:
Safari O'Reilly books online    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (232 pages)
Summary To metoda idąca o krok dalej niż tradycyjne techniki marketingowe. Nie tylko pomoże Ci poznać potrzeby i preferencje klientów oraz zgłębić user experience, ale zweryfikuje tę wiedzę na drodze eksperymentów naukowych. Dzięki odpowiedniemu połączeniu otwartych wywiadów oraz szybkich i elastycznych technik badawczych dowiesz się, jak zachowują się Twoi potencjalni klienci, jakie problemy usiłują rozwiązać, a także co ich frustruje, a co jest przedmiotem ich zachwytów
Notes Mode of access: World Wide Web
Copyright © Helion
Issuing Body Made available through: Safari, an O'Reilly Media Company
Subject Interpersonal communication.
Business communication.
Industrial management.
Entrepreneurship.
Success in business.
Form Electronic book
Author Safari, an O'Reilly Media Company