Book Cover
E-book
Author Picardt, Johan, 1600-1670.

Title Korte Beschryvinge van eenige Vergetene en Verborgene ANTIQUITETEN Der Provintien en Landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe
Published Havertown : Sidestone Press, 2008
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (393 pages)
Contents Woord vooraf -- L.P. Louwe Kooijmans; Inleiding -- door Wijnand A.B. van der Sanden; Johan Picardt, een korte biografische schets; De 'Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten'; De 'Antiquiteten'; De 'Annales' en het 'Chronyxken'; Picardt als eerste veldarcheoloog; Picardt in de ogen van anderen; Picardt en de wijdere wereld; Johan Picardt anno 2008; Literatuur; Noten; Dedicatie; Korte Beschryvinge van eenige vergetene en verborgene ANTIQUITETEN; I. Van de eerste af0komst en oorspronck deser ondser Natie
II. Welcke d'oorsake zy, van de wonderijcke vruchtbaerheidt en zegheninge der naerkomelingen iaphets en waerom de selvighe meest Christenen zijn: maer de naerkomelingen Sems en Hams meest ongheloovighIII. Van de menichvuldige verhuijsinge en vertreckinghe der oude Natien, uyt het eene Landt in 't ander; IV. Van de eersten oorspronck en af-komst der Vriesen; V. Van de groote Steen-hoopen, die meestendeels ind e Vriesche Drenth, en oock in eenighe naest-gelegene Landen gesien werden; VI. Van den oorspronck der Veenen en Moeren in dese Landen
VII. Van eenige oude Heydensche Leger-plaetsen en WallenVIII. Van de ronde Berghjes of Heuveltjes; IX. Van de woonplaetsen der Witte Wijven; X. Van noch eenige andere lange, smalle en platte Begraaffenissen; XI. Van de natuyr, leven en zeden der Inwoonders deser Landen; XII. Van de oude Gebouwen en Woonplaetsen der Ingesetenen deser Landen; XIII. Van de oude Koningen, Princen, en Edelen deser Landen; XIV. Van de ouden Heydenschen Godts-dienst en religie deser Landen; XV. Van de oude Sprake deser Landen; XVI. Van de eerste aenkomst der Romeynen in dese Landen, en van haer bedrijf alhier
XVII. Van het beginsel, en het eynde, der Opper-Heerschappye der Francken of Francoysen in dese LandenXVIII Van het eynde der Franse Heerschappye over dese Landen, en van een algemeyne veranderinge; XIX. Van dat seer Oudt-frenckse Tecklenburgh; XX. Van de Oudtheydt der Stadt Groningen; XXI. Van de oudtheydt van Stavoren; XXII. VAn de Fundateur des ouden Huyses Benthem; XXXIII. Van de oorspronck der Stadt Deventer; XXIV. Van der Oudheydt der Stadt Campen; XXV. Van de oorspronck van Swolle; XXVI. Van de oorspronck van eenige mindere Steden, gelegen in het oude hierlandsche Franckelandt
XXVII. Van eenige Dorpen, Boerschappen en Gestichten deses Creytzes, die hare namen hebben van eenighe vermaerde MannenXXVIII. Van den oorspronck en voortgangh der Christelijcke Religie in dese Landen; XXIX. Van Dorsten, Grietmannen, Baljuwen, Richteren, Schulten, Vooghden en Gerichts-plegingen; XXX. Van eenige seer oudt-frenckse Woorden, die noch by ons in swangh gaen, en van der selviger beduydinge; Annales Drenthiae; Dedicatie; Register, Van eenighe Greven, of Graven deser Landtschap; Van den tegenwoordigen Kercklicken staet deser Landtschap; Summa en Recapitulatie deser Historie
Summary A facsimile reprint of a classic work on the antiquity of the Netherlands and north west Europe, originally published in 1660, now re-issued and set in context with an Introduction by Wijnand A B van der Sanden. Text in Dutch throughout
Notes Chroniyxken van Covorden
Print version record
Subject Coevorden (Netherlands) -- History.
Drenthe (Netherlands) -- History.
Friesland (Netherlands) -- History.
Genre/Form History.
Form Electronic book
ISBN 9088901120 (electronic bk.)
9789088901126 (electronic bk.)