Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Theunissen, Liesbeth, 1966-

Title Midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de Lage Landen : een evaluatie van het begrip 'Hilversum-cultuur' / Liesbeth Theunissen
Edition Second edition
Published Leiden : Sidestone Press, 2009
Online access available from:
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (264 pages :) : illustrations
Contents 2.3.3 Willem Glasbergen, de man achter het begrip 'Hilversum-cultuur'2.3.4 De basiselementen; 2.4 De Engelse reactie; 2.5 De eerste nederzettingen; 2.6 De acceptatie van het begrip 'Hilversum-cultuur'; 2.7 Groeiende scepsis over de migratietheorie; 2.8 Synthese; 3 De begravingspraktijken; 3.1 Inleiding; 3.1.1 Een regionale benadering; 3.1.2 Begravingsrituelen; 3.1.3 Algemene probleemstelling en specifieke doelstellingen; 3.1.4 Definities; 3.1.5 Het onderzoeksgebied; 3.1.6 Werkwijze; 3.1.7 Bronnenkritiek; 3.2 Geschiedenis van het grafheuvelonderzoek; 3.3 Heuvelperiode als werkeenheid
3.3.1 Opbouw en vorm3.3.2 Randstructuren; 3.3.3 Aantallen; 3.4 Het grafheuvelverspreidingsbeeld; 3.4.1 Voorkomen en locatie; 3.4.2 Representativiteit; 3.4.3 Conclusie; 3.5 Datering; 3.5.1 Inleiding; 3.5.2 Datering op grond van C14-datering; 3.5.3 Datering op grond van vondsten; 3.5.4 Datering op grond van de randstructuur; 3.5.5 Datering op grond van opeenvolging van ophogingsfasen; 3.5.6 Verdeling over de perioden; 3.6 Heuvelperioden in het onderzoeksgebied; 3.6.1 Inleiding; 3.6.2 Laat-neolithische heuvelperioden (2900-2000 BC)
3.6.3 Heuvelperioden uit de vroege en midden-bronstijd (2000-1050 BC)3.6.4 Ongewone structuren; 3.6.5 Opeenvolging van heuvelperioden; 3.6.6 Geografische variatie; 3.6.7 Niet-heuvelbegravingen; 3.6.8 Heuvelperioden vanuit een diachroon perspectief; 3.7 Vergelijking met de grafmonumenten in de aangrenzende gebieden; 3.7.1 Inleiding; 3.7.2 Oost- en West-Vlaanderen; 3.7.3 Waals Brabant; 3.7.4 Het Nederlandse rivierengebied; 3.7.5 West-Nederland; 3.7.6 Aangrenzend regio's in Duitsland; 3.7.7 Noord-Frankrijk; 3.7.8 Groot-Brittanniƫ; 3.7.9 Conclusie; 3.8 Het begravingsritueel
3.8.1 De zichtbare begravingsvariatie3.8.2 Veranderingen in het begravingsritueel; 3.8.3 Voorwerpen in graven; 3.8.4 Relatie tussen heuvel en begraving; 3.9 Constructie van de vermoedelijke activiteiten tussen dood en 'begraven'; 3.9.1 De uitvoerders; 3.9.2 De voorbereidingsfase; 3.9.3 De constructie van de randstructuur; 3.9.4 De lijkverbranding; 3.9.5 Het verzamelen van de crematieresten; 3.9.6 Het ter aarde bestellen van de overledene; 3.9.7 De constructie van het heuvellichaam; 3.10 De overledenen; 3.10.1 Algemeen; 3.10.2 Leeftijd- en geslachtsbepaling; 3.10.3 Een onderscheid naar sexe en/of leeftijd?
Woord vooraf; Inhoudsopgave; Voorwoord; 1 Ten ingeleide; 1.1 Inleiding; 1.2 Oorspronkelijke opzet en de uiteindelijke doelstellingen; 1.3 Werkwijze; 1.4 Indeling; 2 De geschiedenis van het begrip 'Hilversum-cultuur'; 2.1 Inleiding; 2.2 De ontwikkeling van het cultuurbegrip; 2.2.1 Gustaf Kossinna en zijn 'Kulturgruppe'; 2.2.2 Het cultuurbegrip van Vere Gordon Childe; 2.3 De formatieve fase van het begrip 'Hilversum-cultuur'; 2.3.1 Het gebruik van het cultuurbegrip in Nederland rond 1900; 2.3.2 Van Giffen en het cultureel streekdiagram
Summary This thesis reviews and re-assesses the Hilversum Culture of the southern Netherlands and Flanders in the second millennium BC. Completed ten years ago, but re-issued with a new introduction by the author. Text in Dutch. In deze studie staan de overblijfselen van prehistorische boerengemeenschappen van omstreeks 3500 jaar geleden centraal. Het gaat om samenlevingen die de pleistocene zandgronden van Zuid-Nederland en Vlaanderen in de periode van 1800 tot 1050 voor Chr. bewoonden. Van hun boerenbestaan van toen rest niet veel, maar het databestand aan archeologische ontdekkingen uit deze period
Bibliography Includes bibliographical references
Subject Bronze age -- Netherlands.
Excavations (Archaeology) -- Netherlands.
Land settlement patterns, Prehistoric -- Netherlands.
Form Electronic book
ISBN 9088901201 (electronic bk.)
9789088901201 (electronic bk.)