No matches found; nearby ISBN/ISSNs are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
978474402224 : The major realist film theorists : a critical anthology / edited by Ian Aitken     
      The major realist film theorists : a critical anthology / edited by Ian Aitken ONLINE  E-book 2016
9784750333601 : OECD Factbook 2010 : Economic, Environmental and Social Statistics (Japanese version) / Organisation for Economic Co-operation and Development     
      OECD Factbook 2010 : Economic, Environmental and Social Statistics (Japanese version) / Organisation for Economic Co-operation and Development ONLINE  E-book 2011
9784755700705 : Microbiology / Abraham I. Braude, [editor] ; associate editors, Charles E. Davis, Joshua Fierer     
      Microbiology / Abraham I. Braude, [editor] ; associate editors, Charles E. Davis, Joshua Fierer MELB  Book 1982
9784756240576 : New eco-style graphics / Ayako Terashima     
      New eco-style graphics / Ayako Terashima WATERFT  Book 2010
Your entry 9784757142138 would be here
9784758900751 : Oxford advanced learner's dictionary of current English     
      Oxford advanced learner's dictionary of current English MELB  Book 1992
9784759915600 : A history of Victorian popular picture books : the aesthetic, creative, and technological aspects of the toy book through the publications of the firm of Routledge, 1852-1893 / Tomoko Masaki     
      A history of Victorian popular picture books : the aesthetic, creative, and technological aspects of the toy book through the publications of the firm of Routledge, 1852-1893 / Tomoko Masaki MELB  Book 2006
9784762202933 : Science and scientists : essays by biochemists, biologists and chemists / edited by M. Kageyama ... [and others]     
      Science and scientists : essays by biochemists, biologists and chemists / edited by M. Kageyama ... [and others] W'PONDS  Book 1981
9784762225727 : Diet and obesity / edited by George A. Bray ... [and others]     
      Diet and obesity / edited by George A. Bray ... [and others] MELB  Book 1988
9784762294945 : Diet, nutrition, and cancer : proceedings of the 16th International Symposium of the Princess Takamatsu Cancer Research Fund, Tokyo, 1985 / edited by Yuzo Hayashi ... [and others]     
      Diet, nutrition, and cancer : proceedings of the 16th International Symposium of the Princess Takamatsu Cancer Research Fund, Tokyo, 1985 / edited by Yuzo Hayashi ... [and others] WATERFT  Book 1986
9784763083203 : Eiko by Eiko : Eiko Ishioka, Japan's ultimate designer     
      Eiko by Eiko : Eiko Ishioka, Japan's ultimate designer W'BOOL  Book 1983
9784763091239 : Leni Riefenstahl : life     
      Leni Riefenstahl : life W'PONDS  Book 1992
9784763685100 : British figurative painters of the '80s / edited by Marco Livingstone     
      British figurative painters of the '80s / edited by Marco Livingstone MELB  Book c1989-
9784763687685 : Shiro Otani : the best selections of contemporary ceramics in Japan     
      Shiro Otani : the best selections of contemporary ceramics in Japan W'BOOL  Book 1993
9784763687708 : Sadamitsu Sugimoto : the best selections of contemporary ceramics in Japan / introduction by Sadamitsu Sugimoto     
      Sadamitsu Sugimoto : the best selections of contemporary ceramics in Japan / introduction by Sadamitsu Sugimoto W'BOOL  Book 1993
9784763687746 : Tokai Potters     
      Tokai Potters W'BOOL  Book 1993
9784763687753 : Kinki Potters     
      Kinki Potters W'BOOL  Book 1993
9784763687791 : Chūgoku Shikoku hen = Chugoku and Shikoku potters / [chosha Ajiki Hiro ... and others]     
      Chūgoku Shikoku hen = Chugoku and Shikoku potters / [chosha Ajiki Hiro ... and others] W'BOOL  Book 1993
9784764904231 : Sutorangu Keisan rikōgaku / Girubāto Sutorangu cho ; Nihon Ōyō Sūri Gakkai. kan'yaku ; Imai Keiko, Okamoto Hisashi kan'yaku kanji = Computational science and engineering / Gilbert Strang     
      Sutorangu Keisan rikōgaku / Girubāto Sutorangu cho ; Nihon Ōyō Sūri Gakkai. kan'yaku ; Imai Keiko, Okamoto Hisashi kan'yaku kanji = Computational science and engineering / Gilbert Strang ONLINE  E-book 2017
9784764904552 : "Tsutawaru Nihongo" renshūchō / Abe Keiichi, Tominaga Atsuko cho     
      "Tsutawaru Nihongo" renshūchō / Abe Keiichi, Tominaga Atsuko cho ONLINE  E-book 2016
9784764904712 : Bannō konpyūta : Raipunittsu kara Chūringu e no michisuji / Mātin Deivisu ; Numata Hiroshi yaku = The universal computer : the road from Leibniz to Turing / Martin Davis     
      Bannō konpyūta : Raipunittsu kara Chūringu e no michisuji / Mātin Deivisu ; Numata Hiroshi yaku = The universal computer : the road from Leibniz to Turing / Martin Davis ONLINE  E-book 2016
9784764905238 : Hajimete no handōtai debaisu / Shigyō Naoyuki cho = Semiconductor devices for beginners / by Naoyuki Shigyo     
      Hajimete no handōtai debaisu / Shigyō Naoyuki cho = Semiconductor devices for beginners / by Naoyuki Shigyo ONLINE  E-book 2017
9784764905245 : Dēta shijō : dēta o ikasu inobēshon gēmu = MoDAT, market of data / Ōsawa Yukio hencho ; Hayashi Teruaki, Akimoto Masahiro, Kushiro Noriyuki, Nakamura Jun, Teramoto Masahiko cho     
      Dēta shijō : dēta o ikasu inobēshon gēmu = MoDAT, market of data / Ōsawa Yukio hencho ; Hayashi Teruaki, Akimoto Masahiro, Kushiro Noriyuki, Nakamura Jun, Teramoto Masahiko cho ONLINE  E-book 2017
9784764905290 : Ansanburu kikai gakushū : chōjissen = Ensemble machine learning / Takefuji Yoshiyasu cho     
      Ansanburu kikai gakushū : chōjissen = Ensemble machine learning / Takefuji Yoshiyasu cho ONLINE  E-book 2016
9784764905306 : Kikō hendōka no mizu-dosha saigai tekiōsaku : shakai jissō ni mukete / kanshū Kokudo Bunka Kenkyūjo ; henshū Ikeda Shunsuke, Komatsu Toshimitsu, Baba Kenshi, Mochizuki Tsuneyoshi     
      Kikō hendōka no mizu-dosha saigai tekiōsaku : shakai jissō ni mukete / kanshū Kokudo Bunka Kenkyūjo ; henshū Ikeda Shunsuke, Komatsu Toshimitsu, Baba Kenshi, Mochizuki Tsuneyoshi ONLINE  E-book 2016
9784764905320 : Gengo shori shisutemu o tsukuru / Satō Satoshi cho     
      Gengo shori shisutemu o tsukuru / Satō Satoshi cho ONLINE  E-book 2017
9784764905337 : Gun no hyōji / Satō Takao cho     
      Gun no hyōji / Satō Takao cho ONLINE  E-book 2017
9784764905344 : C gengo de manabu konpyūta kagaku to puroguramingu / Odaka Tomohiro cho     
      C gengo de manabu konpyūta kagaku to puroguramingu / Odaka Tomohiro cho ONLINE  E-book 2017
9784764905351 : Arugorizumu no kiso to dēta kōzō : sūri to C puroguramu / Asano Takao cho     
      Arugorizumu no kiso to dēta kōzō : sūri to C puroguramu / Asano Takao cho ONLINE  E-book 2017
9784764905368 : Gurafu nettowāku arugorizumu no kiso : sūri to C puroguramu / Asano Takao cho     
      Gurafu nettowāku arugorizumu no kiso : sūri to C puroguramu / Asano Takao cho ONLINE  E-book 2017
9784764905375 : Ansanburu-hō ni yoru kikai gakushū : kiso to arugorizumu = Ensemble methods : foundations and algorithms / Zhi-Hua Zhou cho ; Miyaoka Etsuo, Shimokawa Asanao yaku     
      Ansanburu-hō ni yoru kikai gakushū : kiso to arugorizumu = Ensemble methods : foundations and algorithms / Zhi-Hua Zhou cho ; Miyaoka Etsuo, Shimokawa Asanao yaku ONLINE  E-book 2017
9784764905405 : Ōpun sōsu hādowea : taikensuru!! : NanoPi NEO, Arduino hoka de tanoshimu IoT sekkei / Takefuji Yoshiyasu cho     
      Ōpun sōsu hādowea : taikensuru!! : NanoPi NEO, Arduino hoka de tanoshimu IoT sekkei / Takefuji Yoshiyasu cho ONLINE  E-book 2017
9784764950283 : Nanobaio medishin : saibōkakunai hannō to genomu henshū / hencho Urisu Tsuneo ; kyōcho Sakuma Tetsushi, Takata Nozomu, Takenaka Shigeori, Ozawa Takeaki, Yoshimura Hideaki, Kurumizaka Hitoshi, Osakabe Akihisa, Harata Masahiko, Tsukada Yūichi, Miyanari Yūsuke, Shiomi Mikiko, Ōnishi Ryō     
      Nanobaio medishin : saibōkakunai hannō to genomu henshū / hencho Urisu Tsuneo ; kyōcho Sakuma Tetsushi, Takata Nozomu, Takenaka Shigeori, Ozawa Takeaki, Yoshimura Hideaki, Kurumizaka Hitoshi, Osakabe A ONLINE  E-book 2017
9784764960053 : Q&A de yomitoku jōhō tsūshin gijutsu no shinka / chosha Miyake Makoto     
      Q&A de yomitoku jōhō tsūshin gijutsu no shinka / chosha Miyake Makoto ONLINE  E-book 2019
9784764971011 : Kikō hendōka no mizu-dosha saigai tekiōsaku : shakai jissō ni mukete / kanshū Kokudo Bunka Kenkyūjo ; henshū Ikeda Shunsuke, Komatsu Toshimitsu, Baba Kenshi, Mochizuki Tsuneyoshi     
      Kikō hendōka no mizu-dosha saigai tekiōsaku : shakai jissō ni mukete / kanshū Kokudo Bunka Kenkyūjo ; henshū Ikeda Shunsuke, Komatsu Toshimitsu, Baba Kenshi, Mochizuki Tsuneyoshi ONLINE  E-book 2016
9784764971028 : Bannō konpyūta : Raipunittsu kara Chūringu e no michisuji / Mātin Deivisu ; Numata Hiroshi yaku = The universal computer : the road from Leibniz to Turing / Martin Davis     
      Bannō konpyūta : Raipunittsu kara Chūringu e no michisuji / Mātin Deivisu ; Numata Hiroshi yaku = The universal computer : the road from Leibniz to Turing / Martin Davis ONLINE  E-book 2016
9784764971066 : "Tsutawaru Nihongo" renshūchō / Abe Keiichi, Tominaga Atsuko cho     
      "Tsutawaru Nihongo" renshūchō / Abe Keiichi, Tominaga Atsuko cho ONLINE  E-book 2016
9784764971073 : Ansanburu kikai gakushū : chōjissen = Ensemble machine learning / Takefuji Yoshiyasu cho     
      Ansanburu kikai gakushū : chōjissen = Ensemble machine learning / Takefuji Yoshiyasu cho ONLINE  E-book 2016
9784764971080 : Sutorangu Keisan rikōgaku / Girubāto Sutorangu cho ; Nihon Ōyō Sūri Gakkai. kan'yaku ; Imai Keiko, Okamoto Hisashi kan'yaku kanji = Computational science and engineering / Gilbert Strang     
      Sutorangu Keisan rikōgaku / Girubāto Sutorangu cho ; Nihon Ōyō Sūri Gakkai. kan'yaku ; Imai Keiko, Okamoto Hisashi kan'yaku kanji = Computational science and engineering / Gilbert Strang ONLINE  E-book 2017
9784764971134 : Dēta shijō : dēta o ikasu inobēshon gēmu = MoDAT, market of data / Ōsawa Yukio hencho ; Hayashi Teruaki, Akimoto Masahiro, Kushiro Noriyuki, Nakamura Jun, Teramoto Masahiko cho     
      Dēta shijō : dēta o ikasu inobēshon gēmu = MoDAT, market of data / Ōsawa Yukio hencho ; Hayashi Teruaki, Akimoto Masahiro, Kushiro Noriyuki, Nakamura Jun, Teramoto Masahiko cho ONLINE  E-book 2017
9784764971141 : Gengo shori shisutemu o tsukuru / Satō Satoshi cho     
      Gengo shori shisutemu o tsukuru / Satō Satoshi cho ONLINE  E-book 2017
9784764971158 : Gun no hyōji / Satō Takao cho     
      Gun no hyōji / Satō Takao cho ONLINE  E-book 2017
9784764971165 : C gengo de manabu konpyūta kagaku to puroguramingu / Odaka Tomohiro cho     
      C gengo de manabu konpyūta kagaku to puroguramingu / Odaka Tomohiro cho ONLINE  E-book 2017
9784764971172 : Arugorizumu no kiso to dēta kōzō : sūri to C puroguramu / Asano Takao cho     
      Arugorizumu no kiso to dēta kōzō : sūri to C puroguramu / Asano Takao cho ONLINE  E-book 2017
9784764971189 : Hajimete no handōtai debaisu / Shigyō Naoyuki cho = Semiconductor devices for beginners / by Naoyuki Shigyo     
      Hajimete no handōtai debaisu / Shigyō Naoyuki cho = Semiconductor devices for beginners / by Naoyuki Shigyo ONLINE  E-book 2017
9784764971196 : Gurafu nettowāku arugorizumu no kiso : sūri to C puroguramu / Asano Takao cho     
      Gurafu nettowāku arugorizumu no kiso : sūri to C puroguramu / Asano Takao cho ONLINE  E-book 2017
9784764971219 : Nanobaio medishin : saibōkakunai hannō to genomu henshū / hencho Urisu Tsuneo ; kyōcho Sakuma Tetsushi, Takata Nozomu, Takenaka Shigeori, Ozawa Takeaki, Yoshimura Hideaki, Kurumizaka Hitoshi, Osakabe Akihisa, Harata Masahiko, Tsukada Yūichi, Miyanari Yūsuke, Shiomi Mikiko, Ōnishi Ryō     
      Nanobaio medishin : saibōkakunai hannō to genomu henshū / hencho Urisu Tsuneo ; kyōcho Sakuma Tetsushi, Takata Nozomu, Takenaka Shigeori, Ozawa Takeaki, Yoshimura Hideaki, Kurumizaka Hitoshi, Osakabe A ONLINE  E-book 2017
9784764971233 : Ōpun sōsu hādowea : taikensuru!! : NanoPi NEO, Arduino hoka de tanoshimu IoT sekkei / Takefuji Yoshiyasu cho     
      Ōpun sōsu hādowea : taikensuru!! : NanoPi NEO, Arduino hoka de tanoshimu IoT sekkei / Takefuji Yoshiyasu cho ONLINE  E-book 2017
9784764971240 : Ansanburu-hō ni yoru kikai gakushū : kiso to arugorizumu = Ensemble methods : foundations and algorithms / Zhi-Hua Zhou cho ; Miyaoka Etsuo, Shimokawa Asanao yaku     
      Ansanburu-hō ni yoru kikai gakushū : kiso to arugorizumu = Ensemble methods : foundations and algorithms / Zhi-Hua Zhou cho ; Miyaoka Etsuo, Shimokawa Asanao yaku ONLINE  E-book 2017
9784764971271 : Python gengo ni yoru puroguramingu intorodakushon : dēta saiensu to apurikēshon / John V. Guttag cho ; Kubo Mikio kan'yaku ; Asō Toshimasa [and eight others] yaku = Introduction to computation and programming using Python : with application to understanding data / by John V. Guttag     
      Python gengo ni yoru puroguramingu intorodakushon : dēta saiensu to apurikēshon / John V. Guttag cho ; Kubo Mikio kan'yaku ; Asō Toshimasa [and eight others] yaku = Introduction to computation and prog ONLINE  E-book 2017
9784764972087 : Q&A de yomitoku jōhō tsūshin gijutsu no shinka / chosha Miyake Makoto     
      Q&A de yomitoku jōhō tsūshin gijutsu no shinka / chosha Miyake Makoto ONLINE  E-book 2019
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next